"Silná Európa vo svete"

Dňa: 20.05.2024

Dňa 13. mája 2024 sa v malebnom prostredí obce Lubina - Veľká Javorina konalo podujatie "Silná Európa vo svete", ktoré naše informačné centrum organizovalo aj popri osláv Dňa Európy. Cieľom podujatia bolo posilniť povedomie o dôležitosti európskej integrácie a prezentovať Európu ako silného hráča vo svetovom kontexte. Podujatie prilákalo vyše 70 účastníkov, medzi ktorými boli nielen miestni občania, ale aj zástupcovia rôznych európskych inštitúcií. Podujatie otvorila úvodná ceremónia, počas ktorej vystúpili predstavitelia európskych inštitúcií a organizátori. Po úvodných príhovoroch sa účastníci rozdelili do menších skupín a zúčastnili sa na rôznych aktivitách pripravených pre tento deň.

 

Workshopy boli jedným z najobľúbenejších segmentov podujatia. Účastníci sa zúčastnili praktických tréningov na témy ako európska história, právo, ekonomika a kultúra, ale aj rôznych spoločenských hier, ktoré odľahčili atmosféru. Výsledkom týchto aktivít bolo vylúštenie tajničky s heslom „Zjednotení v rozmanitosti“. Diskusie boli živé a obohacujúce, pričom účastníci si odniesli množstvo nových vedomostí a praktických zručností. Tieto aktivity podporili pocit európskej identity a solidarity. Účastníci mali príležitosť dozvedieť sa viac o rôznych európskych inštitúciách, ich politikách a programoch. Interaktívne súťaže obsahovali kľúčové informácie o fungovaní Európskej únie, čím posilnili povedomie o možnostiach ako aktívne prispievať k budovaniu silnej Európy. Jedným z hlavných bodov programu bola aj propagácia nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa na Slovensku uskutočnia 8. júna 2024. Účastníci boli informovaní o dôležitosti tejto udalosti a ich účasti na nej, čím môžu prispieť k posilneniu Európy vo svete. Podujatie "Silná Európa vo svete" bolo veľkým úspechom.

 

Okrem vzdelávacích a zábavných aktivít sa podarilo vytvoriť priestor na budovanie komunity angažovaných európskych občanov. Účastníci vyjadrili spokojnosť s programom a ocenili príležitosť diskutovať o dôležitých európskych témach v inšpiratívnom prostredí Veľkej Javoriny. Podujatie nielenže posilnilo povedomie o európskej integrácii, ale aj inšpirovalo účastníkov k ďalšiemu angažovaniu sa v prospech spoločnej európskej budúcnosti. Sme presvedčení, že takéto podujatia majú významný prínos pre posilnenie európskej identity a solidarity a tešíme sa na ďalšie ročníky tohto podujatia.

Návrat na aktuality