Naše aktivity

V informačnom centre Europe Direct Trenčín, ktoré vzniklo 1. mája 2021 na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, budeme pripravovať podujatia, diskusie a súťaže určené žiakom, študentom i širokej verejnosti.

Pre najaktuálnejšie a najrýchlejšie informácie o našich aktivitách, sledujte aj naše sociálne siete :)

Tím Europe Direct Trenčín