Vyhlásenie súťaže Mladý Európan 2024

Dňa: 18.03.2024

Zastúpenie Európskej komisie a informačné centrá Europe Direct vyhlasujú 19. ročník celoslovenské súťaže Mladý Európan. 

Súťaž je určená študentom 2., 3. a 4. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl
z celého Slovenska.

Uzávierka prijímania prihlášok do regionálneho kola Trenčianskeho kraja je 5. apríla 2024.

Regionálne kolo súťaže sa uskutoční dňa 18. apríla 2024 na pôde Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne.

Tento rok bude prihlasovanie škôl prebiehať pomocou dotazníka na adrese: → https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MladyEuropan2024

 

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

Hlavnými oblasťami tento rok sú: Európske voľby, Európsky rok zručností, podpora digitálnej gramotnosti a boj proti dezinformáciám, programy EÚ pre mladých ľudí a priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen. Najmä Európska zelená dohoda, NextGenerationEU, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity. Taktiež Európsky parlament, Rada Európskej únie a krajiny predsadajúce Rasde Európskej únie v roku 2024, konkrétne Belgicko a Maďarsko.

Medzi ďalšie priority patrí Program Slovensko 2021- 2027, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ.

Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne preds⇒edajúcej Rade Európskej únie, teda o Belgicku, alebo o Maďarsku, krajine ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2024.

Záštitu nad súťažou v roku 2024 prevzal podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič. Partnerom celej súťaže je Úrad vlády SR.

Ďalšie organizačné pokyny týkajúce sa účasti strednej školy v regionálnom kole tejto už tradičnej vedomostnej súťaži o Európskej únii na Slovensku zašleme prihláseným školám formou pozvánky.

Projekt je potrebné poslať mailom na europe.direct@tnuni.sk  do 15. apríla 2024.

Návrat na aktuality