Súťaž o cestu do Bruselu

Dňa: 07.12.2023

Ste novinár alebo tvorca obsahu? prihláste sa do novej výzvy a zažite študijnú návštevu v Bruseli!

Cieľom programu je priblížiť regionálnym a miestnym novinárom a tvorcom obsahu zo všetkých regiónov kohéznu politiku EÚ, fondy EÚ a ako funguje Európska únia. Program pozostáva z online školení a dvojdňovej návštevy Bruselu, ktorej náplňou budú politické zasadnutia a návštevy.

Program:

• Inštitúcie, štruktúra a postupy EÚ

• Politika súdržnosti EÚ: ako EÚ investuje do regiónov a miest v celej Európe

• Aktuálne otázky EÚ

• Ako EÚ rieši podvody a zlé hospodárenie s finančnými prostriedkami

• Možnosti financovania EÚ

• Dátové nástroje pre novinárov

• Stretnutia s expertmi Komisie na jednotlivé krajiny

• Návštevy Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie

Mediálne cesty 3.0 pozostávajú z troch študijných návštev medzi marcom a májom 2024. Každej z nich sa zúčastní približne 40 novinárov z členských štátov EÚ. Európska komisia zúčastneným novinárom uhradí náklady na cestu a ubytovanie a čiastočne aj náklady na stravu.

Prihášky: https://www.euinmyregion-mediatrips.eu/

Návrat na aktuality