EdUtajner – Európa hrou

Dňa: 04.04.2023

EdUtajner je „ EÚ kontajner“, ktorý v sebe ukrýva vzdelávacie hry. Mladí Európania si tak môžu zábavnou a interaktívnou formou overiť svoje vedomosti o Európskej únii. Prostredníctvom roadshow po celom Slovensku sa vďaka nemu deti a mládež nielen zabavia, ale aj interaktívnym spôsobom naučia, čo všetko zahŕňa naše členstvo v Európskej únii (EÚ) a ako je Únia prítomná v ich každodennom živote.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku začiatkom apríla spúšťa nový koncept EdUtajner: Európa hrou, kedy hry doslova privezie do základných i stredných škôl. EdUtajner – bielo modrý kontajner so symbolmi Európskeho roka zručností 2023, postupne zaparkuje pred viacerými školami naprieč Slovenskom. Práve v ňom sa bude odohrávať zábavná vyučovacia hodina. Počas nej si môžu mladí Európania overiť svoje vedomosti o Európskej únii.

EdUtajner ponúka hry a aktivity, ktoré žiakom interaktívnym a zábavným spôsobom priblížia Európu. Hráči, nielen žiaci a študenti, ale určite aj učitelia, budú v EdUtajneri na medzinárodnej – európskej pôde. Riešenia úloh a body si budú zapisovať do tzv. Pasu Európana, čím postupne odhalia tajničku ukrytú v krížovke. Hra Samé ucho preverí vedomosti mladých o hymnách krajín EÚ,     vo výzve Mozaika symbolov budú hľadať skryté typické ikony prislúchajúce členským štátom EÚ, ale aj objavovať krajiny na slepej mape, či priraďovať k jednotlivým štátom vlajky. Zaujímavých úloh a predovšetkým ich kombinácií je toľko, že EdUtajner môžu žiaci a študenti školy, kde sa práve nachádza, navštevovať pokojne aj každý deň. Mimoriadne zaujímavou aktivitou je Odhaľ a poraz falošné správy, čiže rozpoznávanie dezinformácií v jednom zo štyroch článkov. Aktuálnym je tiež riešenie slovných úloh Zelená vlna o odpade, ktorý do prírody nepatrí. Takto sa hráči dozvedia napríklad to, že ani banánová šupka sa nerozloží hneď, ale trvá to 5 mesiacov, kým žuvačka zmizne z prírody až za 50 rokov.

Pas Európana dostane síce každý, kto do EdUtajnera príde, ale len vedomosti a šikovnosť hráča budú odmenené titulom Mladý Európan.

Návrat na aktuality