2. platba pre Slovensko v rámci Plánu obnovy a odolnosti

Dňa: 27.03.2023

Slovensko dostalo od Európskej komisie granty vo výške 709 miliónov EUR vďaka splneniu 14 míľnikov (reforiem) a 2 cieľov (investícií) spojených s 2. platbou.

Ide o reformy v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, zdravotnej starostlivosti, výskumu a inovácií, systémov na prilákanie kvalifikovaných pracovníkov, reforiem na podporu digitalizácie, zlepšenia obehového hospodárstva, ako aj opatrení na boj proti praniu špinavých peňazí a na urýchlenie postupov verejného obstarávania.

Platba sa vzťahuje aj na investície zamerané na ochranu prírody a biodiverzity.

Celkový plán obnovy a odolnosti Slovenska ráta s grantovou podporou vo výške 6 miliárd EUR. Slovensko doposiaľ dostalo 1,9 miliardy EUR vo forme grantov. Zahŕňa to predbežné financovanie vo výške 823 miliónov EUR, ktoré dostalo v októbri 2021, prvú platbu vo výške 399 miliónov EUR prijatú v júli 2022 a dnešnú druhú platbu.

Platby v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je kľúčovým nástrojom #NextGenerationEU, sú založené na plnení cieľov. Závisia teda od toho, ako členské štáty vykonávajú investície a reformy uvedené v ich príslušných národných plánoch obnovy a odolnosti.

Návrat na aktuality