Vyhlásenie súťaže Mladý Európan 2023

Dňa: 19.03.2023

Zastúpenie Európskej komisie a informačné centrá Europe Direct vyhlasujú 18. ročník celoslovenské súťaže Mladý Európan. 

Súťaž je určená študentom 2., 3. a 4. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl
z celého Slovenska.

Uzávierka prijímania prihlášok do regionálneho kola Trenčianskeho kraja je 6. apríla 2023.

Regionálne kolo súťaže sa uskutoční dňa 20. apríla 2023 na pôde Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne.

Tento rok bude prihlasovanie škôl prebiehať pomocou dotazníka 
na adrese:
 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/METrencin2023

 

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

Hlavnými oblasťami tento rok sú: Európsky rok zručností 2023, podpora digitálnej gramotnosti a boj proti dezinformáciám, programy EÚ pre mladých ľudí a priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen. Najmä Európska zelená dohoda, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity.

Taktiež Európsky parlament, Rada Európskej únie a krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2023, konkrétne Švédsko a Španielsko.

V neposlednom rade tiež zahraničné vzťahy a pôsobenie Európskej únie navonok,
i vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine.

Medzi ďalšie priority patrí Program Slovensko 2021- 2027, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ.

Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie stručného projektu
o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie
, teda o Švédsku, alebo
o Španielsku, krajine ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2023.

Záštitu nad súťažou v roku 2023 prevzal podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič. Partnerom celej súťaže je Úrad vlády SR.

Ďalšie organizačné pokyny týkajúce sa účasti strednej školy v regionálnom kole tejto už tradičnej vedomostnej súťaži o Európskej únii na Slovensku zašleme prihláseným školám formou pozvánky.

Projekt je potrebné poslať mailom na europe.direct@tnuni.sk  do 17. apríla 2023.

 

Návrat na aktuality