Prihláste sa do novinárskej súťaže o cenu Lorenza Nataliho za žurnalistiku

Dňa: 10.03.2023

Oddnes sa možno prihlásiť do významnej novinárskej súťaže EÚ o cenu Lorenza Nataliho za žurnalistiku. Novinári môžu predložiť súťažné príbehy do polnoci 28. apríla. Prihlásiť sa do súťaže je možné online. Cena uznáva a oceňuje prácu novinárov z celého sveta, ktorí sa zameriavajú na najnaliehavejšie globálne výzvy. Reportéri môžu predkladať písomné, audiovizuálne alebo multimediálne diela v jednej z týchto kategórií:

  • Medzinárodná cena: za reportáž v médiách so sídlom v jednej z partnerských krajín Európskej únie.
  • Európska cena: za reportáž v médiách so sídlom v Európskej únii.
  • Cena pre najlepšieho začínajúceho novinára: za reportáž od novinára v čase vydania mladšieho ako 30 rokov, ktorá bola uverejnená v médiu so sídlom v ktorejkoľvek z krajín oprávnených na udelenie medzinárodnej a európskej ceny.

Reportáže môžu byť v ktoromkoľvek jazyku, no mal by sa k nim priložiť preklad do jedného z jazykov súťaže, ktorými sú: angličtina, francúzština, španielčina, nemčina alebo portugalčina. Podrobné informácie o pravidlách súťaže a podmienkach účasti nájdete tu.

Návrat na aktuality