Výzva na predkladanie návrhov na podporu zelených investícií pri spravodlivom prechode

Dňa: 08.03.2023

Úverový fond verejného sektora (PSLF) spustil viacročnú otvorenú výzvu na predkladanie návrhov na podporu zelených investícií spravodlivého prechodu

Úverový fond verejného sektora (PSLF) je tretím pilierom mechanizmu spravodlivej transformácie na podporu projektov, ktoré sa zaoberajú sociálnymi, environmentálnymi a ekonomickými výzvami vyplývajúcimi z ekologickej transformácie. Spája granty Európskej komisie (EK) (do 1,5 miliardy eur) s pôžičkami Európskej investičnej banky (EIB) (do 10 miliárd eur). Každý subjekt verejného sektora, ktorý chce financovať projekt nachádzajúci sa na území spravodlivého prechodu alebo z neho profitujúci, ako je uvedené v územných plánoch spravodlivej transformácie (TJTP), môže predložiť svoju žiadosť o úver EIB a súvisiaci návrh projektu EK prostredníctvom otvoreného viacročného výzva na predkladanie návrhov s tromi termínmi na predkladanie návrhov ročne do roku 2025.

Návrat na aktuality