Aktualizovaný Schengenský informačný systém (SIS)

Dňa: 07.03.2023

Dnes sa uvádza do prevádzky aktualizovaný Schengenský informačný systém (SIS).

SIS je najväčší systém na výmenu informácií pre bezpečnosť a riadenie hraníc v Európe. Poskytuje informácie o hľadaných alebo nezvestných osobách, štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktorí nemajú zákonné právo zdržiavať sa v EÚ, a o stratených alebo odcudzených predmetoch (napr. autá, strelné zbrane, lode a doklady totožnosti).

Obnovený SIS bude základom najmodernejšieho systému riadenia hraníc na svete so systémom vstup/výstup (EES) a Európskym systémom pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS).

Konkrétne aktualizácie sú nasledovné: posilnená výmena informácií a spoluprácanové možnosti lokalizácie a identifikácie hľadaných osôb a posilnenia kontrol na vonkajších hraniciachdodatočné nástroje na boj proti trestnej činnosti a terorizmudodatočné nástroje na ochranu nezvestných a zraniteľných osôbdodatočné nástroje na predchádzanie neregulárnej migrácii a odrádzanie od nejintenzívnejšie využívanie SIS agentúrami EÚ.

Návrat na aktuality