Európa na dosah v Púchove

Dňa: 07.03.2023

Ďalšie zo série podujatí Európa na dosah sa uskutočnil dňa 16.02.2023 v Púchove. Podujatie spojilo sieť EURES Slovakia s Europass Slovensko, Europe Direct Trenčín, Národný inštitút vzdelávania a mládeže - Neformálne vzdelávanie, IOM Slovakia a Mládežnícky parlament Púchov.

Výmena informácií a skúseností, prehlbovanie spolupráce, ale aj vytváranie neformálnych vzťahov, to sú hlavné benefity takýchto stretnutí.

Návrat na aktuality