Majme oči otvorené

Dňa: 07.03.2023

Viac ako jeden zo štyroch Európanov a Európaniek sa ročne stane obeťou obťažovania a 22 miliónov ľudí je fyzicky napadnutých. Mnohí však svoje skúsenosti nenahlásia. Cieľom osvetovej kampane EÚ Majme oči otvorené , ktorá prebieha aj na Slovensku, je preto zvýšiť povedomie o právach obetí trestných činov a možnostiach podpory pre obete násilia.

Kampaň je súčasťou vôbec prvej stratégie EÚ o právach obetí. V diskusii, zorganizovanej pri príležitosti Európskeho dňa obetí zločinu, sa odborníci rozprávali o tom, ako obete násilia a trestných činov môžu nájsť pomoc, ale aj o tom, ako je možné zlepšiť situáciu do budúcna. Kampaň poukazuje na rôzne druhy násilia, s ktorými sa v spoločnosti stretávame - násilie na ženách, xenofóbia, diskriminácia voči Rómom, homofóbia či násilie na deťoch. Dáta z prieskumu, ktorý na vzorke mladých Slovákov vo veku 18 až 30 rokov zrealizovala Európska komisia v decembri 2022, ukazujú, že iba 24 % opýtaných obetí trestného činu na Slovensku nahlási incident na polícii. Diskutujúci preto hovorili aj o tom, ako a či sú práva garantované Európskou úniou dodržiavané v praxi.

Pre viac informácii: https://victims-rights.campaign.europa.eu/sk/country/slovakia

Návrat na aktuality