Európa nadosah

Dňa: 01.12.2022

Európa na dosah - seminár určený výchovným a kariérnym poradcom stredných škôl a pracovníkov s mládežou organizovaný sieťou EURES Slovensko.

Ďalšie zo série podujatí Európa na dosah v Trenčíne spojilo Centrum Europe Direct Trenčín so sieťou EURES, s Europass Slovensko, Národným inštitútom vzdelávania a mládeže - sekcia Mládež, a IOM Slovakia (Medzinárodná organizácia pre migráciu).

Centrum Europe Direct na tomto podujatí odprezentovalo pútavú prednášku na tému „Deziformácie“, nakoľko sa v dnešnej dobe stretáme s obrovským množstvom informácií, pri ktorých nemáme istotu, či sú pravdivé alebo nie. Prítomní pracovníci s mládežou prejavili záujem o prednášky na túto tému so študentmi svojich stredných a základných škôl.

Hlavným benefitom tohto stretnutia bola výmena informácií a skúseností, prehlbovanie spolupráce ale aj vytváranie neformálnych vzťahov

Návrat na aktuality