Deň jazykov 2022

Dňa: 10.11.2022

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.” Tomáš Garrigue Masaryk.

Ako sa povie Praha po francúzsky? Z akej krajiny pochádza rozprávka Amhrán na Mara? Ktorý z jazykov používaný v Európe považujeme za najstarší ? I na takéto kvízové otázky dnes odpovedali študenti Gymnázia v Dubnici nad Váhom pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 2022.

Návrat na aktuality