Vyhlásenie regionálnej vedomostnej súťaže "Mladý Európan"

Dňa: 29.03.2022

Zastúpenie Európskej komisie a 12 centier Europe Direct vyhlasujú 17. ročník celoslovenské súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená študentom 2., 3. a 4. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Uzávierka prijímania prihlášok do regionálneho kola Trenčianskeho kraja je 8. apríla 2022. Regionálne kolo súťaže sa uskutoční dňa 26. apríla 2022 na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne.

Tento rok bude prihlasovanie škôl prebiehať pomocou dotazníka na adrese: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/METrencin

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

Hlavnými oblasťami tento rok sú: Európsky rok mládeže 2022 a programy EÚ pre mladých ľudí, priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen, najmä Európska zelená dohoda, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity a opatrenia EÚ v reakcii na koronavírus. Taktiež Európsky parlament, Rada Európskej únie a krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2022, konkrétne Francúzsko a Česká republika. V neposlednom rade tiež zahraničné vzťahy a pôsobenie Európskej únie navonok, i vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine.

Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Francúzsku, alebo o Česku, krajine ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2022.

Záštitu nad súťažou v roku 2022 prevzal podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič. Partnerom celej súťaže je Úrad vlády SR.

Ďalšie organizačné pokyny týkajúce sa účasti strednej školy v regionálnom kole tejto už tradičnej vedomostnej súťaži o Európskej únii na Slovensku zašleme prihláseným školám formou pozvánky.

Projekt je potrebné poslať mailom na europe.direct@tnuni.sk do 20. apríla 2022.

Návrat na aktuality