Výzva v podpornej iniciatíve EIT Community Booster

Dňa: 21.10.2021

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) spustil podpornú iniciatívu EIT Community Booster zameranú na vývoj a rozšírenie nových spoločných projektov Bauhausu v snahe podporiť iniciatívu Nový európsky Bauhaus. 

Výzva je súčasťou širšieho rozpočtu 5 miliónov eur na činnosti Nového európskeho Bauhausu podporované zo zdrojov nového spoločenstva EIT v období 2021 až 2022. Výzva na predkladanie návrhov prebieha do 17. decembra 2021. Startupy a rozširujúce sa podniky sa môžu prihlásiť a rozvinúť svoje spoločné projekty.

Návrat na aktuality