Užitočné odkazy

 

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

https://ec.europa.eu/slovakia/home_sk

Európsky parlament Kancelária na Slovensku

https://www.europarl.europa.eu/slovakia

Konferencia o budúcnosti Európy

https://futureu.europa.eu/?locale=sk

Portál Your Europe

https://europa.eu/youreurope/citizens/index_sk.htm

Kútik na vzdelávanie

https://europa.eu/learning-corner/home_sk

  

Európske spotrebiteľské centrum v SR

https://esc-sr.sk/

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie

https://op.europa.eu/sk/web/general-publications/publications

Facebook

https://sk-sk.facebook.com/europedirecttrencin

Instagram

https://www.instagram.com/europedirecttrencin/?hl=en