Deň Európy 2023

Dňa: 10.05.2023

09. mája sme si my v Europe Direct Trenčín v spolupráci s Europe Direct Kroměříž pripomenuli Deň Európy spoločným česko-slovenským stretnutím na štátnej hranici na Veľkej Javorine.

Deň Európy je výročím Schumanovej deklarácie z 9. mája 1950. Tento priekopnícky plán povojnovej spolupráce európskych krajín odštartoval proces vzniku dnešnej Európskej únie. Podieľali sa na ňom ľudia – vizionári, ktorí usilovali o zabezpečenie mieru a prosperity európskeho kontinentu v duchu základných hodnôt, na ktorých je postavená Európska únia. Sú nimi sloboda, demokracia, rovnosť, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, ľudských práv a právneho štátu, ale aj solidarita a ochrana pre všetkých.

Vtedajší francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman predstavil svoju víziu, ako po tragických skúsenostiach dvoch ničivých svetových vojen konečne spojiť európske národy a priniesť do Európy mier, spoluprácu a rozvoj. Základom tohto plánu sa stala strategická spolupráca dvoch niekdajších rivalov, Francúzska a Nemecka, spojených v Európskom spoločenstve uhlia a ocele, ku ktorej sa pridali aj štáty Beneluxu a Taliansko. Začala sa písať spoločná história Európskej únie.

Európska únia je dnes spoločenstvom 27 demokratických štátov. Je tiež priestorom zdieľania spoločných hodnôt, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou európskeho spôsobu života. Členským štátom prináša členstvo v Únii prosperitu, vzájomnú solidaritu, bezpečie či rešpektovanie a ochranu práv a slobôd občanov. Zároveň v záujme blaha európskych občanov Únia neustále rieši aj nové výzvy a krízy. Európska únia pomáhala členským krajinám zmierňovať dopady celosvetovej pandémie koronavírusu a v období vojenskej agresie Ruska proti Ukrajine je hlavným pilierom bezpečnosti Európanov. 

Návrat na aktuality